MAGISCHE KRING CENTRAAL NEDERLAND (MKCN)

De MKCN (Magische Kring Centraal Nederland) werd opgericht op 16 juni 1962. Een van de bekende huidige leden is Flip Hallema.

De seniorleden van de MKCN komen iedere tweede maandag van de maand (uitgezonderd de maanden juli en augustus) bij elkaar in buurthuis De Beatrix, Zuilen, Utrecht. Van de ongeveer 50 leden zijn er meestal 20 aanwezig. Er wordt de hele avond (uiteraard) gegoocheld, les gegeven in technieken, soms met een thema, en les gegeven in presenteren. Bovendien heeft de MKCN sinds 2008 een bloeiende jeugdafdeling. Uit hun gelederen zijn al diverse jonge goochelaars in de prijzen gevallen, waaronder als Nederlands jeugdkampioen. Lid kan men worden door vooral veel interesse in de goochelkunst te tonen en dit op de clubavonden te laten blijken.

Voorzitter is Michel Vredendaal, secretaris is Wim van Dokkum, penningmeester is Tjeerd Piso en Kees Ros is verantwoordelijk voor de jeugd.

In het verleden heeft de MKCN veelal het Nieuwjaarstreffen georganiseerd, gekarakteriseerd door een ongedwongen magische sfeer. Diverse leden zijn en waren actief bij de organisatie van vele magische bijeenkomsten, waaronder het Nederlands congres.

Image
MKT
Opgericht: 19 januari 1971
"Op dit moment hebben we 3 leden die (meervoudig) Nederlands Kampioen Goochelen voor kinderen zijn: Hilbert, Jan en Fred-Ric"

LEUKE WEETJES

Beroemd

Beroemde ex-leden van onze club zijn onder andere Fl!p Hallema en Hans Kazan.

Prijzen

Op dit moment hebben we 3 leden die (meervoudig) Ned. Kampioen Kindergoochelen zijn: Fred-Ric Schrijvers, Hilbert Geerling, Jan Kosters.
Hilbert heeft ook 2 x de Grand Prix gewonnen. Daarbovenop ontving hij in 2013 de Gouden NMU Speld voor zijn verdiensten voor de goochelkunst.

Kapper
Harry Lucassen, een van de MKT-leden is kapper. Achter zijn kapsalon was een ruimte die perfect geschikt was voor goochelbijeenkomsten. Deze ruimte kreeg de - wat ons betreft briljante - naam: de "Fred Kapsalon".

ZONDER BITTERBALLEN GEEN MKT

maar er moet wel ook onmeunig goed gegoocheld worden!

CONTACT

CONTACTPERSOON
Dhr. W. van Dokkum (Secretaris)
info@goochelclubmkcn.nl
030 6992860

LOCATIE BIJEENKOMST
Utrecht, de Bilt

WEBSITE
https://goochelclubmkcn.nl